Tóc nữ chuyên ngành – Vip Salon

Tóc nữ chuyên ngành – Vip Salon 1/ BẰNG CẤP:  Được cấp 2 bằng: Bằng cấp Quốc Gia Bằng Tiếng Anh có giá trị nước ngoài 2/ THỜI GIAN HỌC RA NGHỀ: Học nhanh từ 1-3 tháng. Ngoài ra tùy yêu cầu, điều kiện thời gian hay tùy theo khả năng học nghề. Bạn học […]

World Barber: Barber Shop + Hair Salon Tóc Nam Chuyên Nghiệp

World Barber: Barber Shop + Hair Salon Tóc Nam Chuyên Nghiệp Học phí: 15 triệu QUÀ TẶNG I/ Tặng bộ đồ nghề đầy đủ để bạn học và thực hành: 1. Tông đơ 3. Kéo tỉa 5. Đầu giả 7. Lượt 2. Kéo cắt 4. Kẹp vịt 6. Bình xịt II/ Tặng 01 áo đồng […]

Hair Salon Tóc Nam Chuyên Nghiệp – Châu Á

Hair Salon Tóc Nam Chuyên Nghiệp – Châu Á Học phí: 12 triệu QUÀ TẶNG I/ Tặng bộ đồ nghề đầy đủ để bạn học và thực hành: 1. Tông đơ 3. Kéo tỉa 5. Đầu giả 7. Lượt 2. Kéo cắt 4. Kẹp vịt 6. Bình xịt II/ Tặng 01 áo đồng phục Barber […]

Barber Shop – Western’s Barber – Âu Mỹ

Barber Shop – Western’s Barber – Âu Mỹ Học phí: 12 triệu QUÀ TẶNG I/ Tặng bộ đồ nghề đầy đủ để bạn học và thực hành: 1. Tông đơ 3. Kéo tỉa 5. Đầu giả 7. Lượt 2. Kéo cắt 4. Kẹp vịt 6. Bình xịt II/ Tặng 01 áo đồng phục Barber I/ […]