Dream Nail

DREAM NAIL THỰC HIỆN GIẤC MƠ LÀM CHỦ TIỆM NAIL SALON   I/ BẰNG CẤP: Bạn được cấp 4 bằng cấp Bằng cấp Quốc Gia – Có giá trị trên toàn quốc Bằng dịch thuật có giá trị nơi bạn đến Bằng cấp Tiếng Anh Bảng giờ học Quốc Tế II/ THỜI GIAN HỌC: Tùy […]

Nails – Mở salon đầy đủ

NAIL – MỞ SALON ĐẦY ĐỦ (Làm chủ chuyên nghiệp)    I/ BẰNG CẤP: Bạn được cấp 2 bằng cấp Bằng Quốc Gia Bằng Tiếng Anh II/ THỜI GIAN HỌC: Khóa học dạy bao ra nghề. Bạn học nhanh nhất khoảng 1 tháng. Ngoài ra tùy theo khả năng  và yêu cầu riêng, bạn học […]

Nail Art Chuyên Ngành

NAIL ART PRO – (Nail Art Chuyên Ngành) I/ BẰNG CẤP: Bạn được cấp 2 bằng cấp Bằng Quốc Gia Bằng Tiếng Anh II/ THỜI GIAN HỌC: Khóa học dạy bao ra nghề. Bạn học nhanh nhất khoảng 1 tháng. Ngoài ra tùy theo khả năng  và yêu cầu riêng  của từng bạn, bạn học khi […]