Nối mi – Eyelash

I/ HỌC PHÍ: 5.000.000đ ( Năm triệu đồng) II/ THỜI GIAN HỌC: Học nhanh ra nghề từ 3-5 ngày – Bao ra nghề, ngoài ra tùy điều kiện thời gian và tay nghề. Bạn học đến khi nào rành thì ra nghề không giới hạn thời gian. III/ Bằng cấp: Giấy Chứng Nhận EYELASH PROFASHIONAL […]