Phun Xăm – Độc Quyền Minh Đan

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO: PHUN XĂM – ĐỘC QUYỀN MINH ĐAN PERMANENT VIP   1/ HỌC PHÍ: 40.000.000đ –> GIẢM 50%  –> 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) 2/ BẰNG CẤP: Bạn được cấp 4 Bằng: Bằng Quốc Gia Chứng Nhận Nghề Bằng Tiếng Anh Hỗ trợ Bằng Y Tế  3/ THỜI GIAN HỌC RA NGHỀ: […]

Phun Xăm Thẩm Mỹ – Khoá Thị Trường

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO: PHUN XĂM THẨM MỸ – KHÓA THỊ TRƯỜNG   1/ HỌC PHÍ: 25.000.000đ –>  GIẢM 30%  –> 17.500.000đ (Mười bảy triệu năm trăm) (Ở bên ngoài thị trường, học phí thấp nhất từ 25 triệu à 30 – 35 – 40 – 43 triệu) 2/ BẰNG CẤP: Bạn được cấp 2 Bằng: […]