Nails – Mở salon đầy đủ

NAIL – MỞ SALON ĐẦY ĐỦ (Làm chủ chuyên nghiệp)    I/ BẰNG CẤP: Bạn được cấp 2 bằng cấp Bằng Quốc Gia Bằng Tiếng Anh II/ THỜI GIAN HỌC: Khóa học dạy bao ra nghề. Bạn học nhanh nhất khoảng 1 tháng. Ngoài ra tùy theo khả năng  và yêu cầu riêng, bạn học […]